Glasba
Vsi koncertiOrkestrski cikelKomorni cikelJazz v Narodnem domuKoncerti za izvenKoncerti v parku
Gledališče
Vse predstaveAbonma Komedija in izvenPredstave za izvenProdukcije
Za mlade
Cikel za mladeOtroški abonma KekecKulturni dnevnikPredstave za šoleVse predstave
Ostalo
Narodni dom MariborVetrinjski dvorDvorana Union
Festivali
Festival LentFestival MariborVilinsko mesto
Informacije
VstopniceNoviceArhivNarodni dom MariborProstori

Karantena

Načrt Karantene (.pdf) 

O Karanteni

Celoten kompleks nekdanje KPD Maribor je bil zgrajen pred letom 1900 kot značilna petokraka zgradba, nekdanja moška kaznilnica, ena najsodobnejših v tedanji Avstro-ogrski državi. Karantena pa je dobila prostor in ime po delu objekta, kjer je bila nekoč zaporniška bolnišnica.

Vsi trakti objekta s svojo neposredno okolico spadajo pod kulturno-varstveni režim varovanja kulturne dediščine.

Osnovni pogoji uporabe nezasedenih terminov

Upravičene osebe:
Za uporabo/souporabo javne kulturne infrastrukture lahko kandidirajo nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti s sedežem v MOM, kar prijavitelji dokazujejo s kopijo izpiska iz sodnega registra ali izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti. Gospodarske organizacije v tem razpisu niso upravičene osebe.

Izpolnjevanje pogojev:
Prijavitelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da prijavitelji oz. njihove kulturne skupine na področju kulturnih dejavnosti redno delujejo vsaj tri leta; ustrezna dokazila so letna poročila, objave, kritike ipd.; v primeru spornosti se upošteva mnenje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD),
- da je prijavitelj predložil ustrezni letni ali večletni kulturni program; v primeru spornosti, se upošteva mnenje JSKD,
- da je predloženi kulturni program ustrezen glede na namembnost prostorov,
- da nima zagotovljenih ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo svojega kulturnega programa; dokazilo je izjava prijavitelja,
- da predložen kulturni program ni pridobitno naravnan,
- da prijaviteljeva osnovna dejavnost ni pridobitna dejavnost (skladnost z Zakonom o društvih, Ur. l. RS, št. 61/06, 91/08, 102/08); dokazilo je izjava prijavitelja,
- da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM izpolnjeval skladno s pogodbenimi določbami; dokazilo je izjava prijavitelja, ki jo razpisovalec preveri pri MOM,
- da prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04); dokazilo je izjava prijavitelja.
Zahtevane pogoje prijavitelji izkažejo s priloženo dokumentacijo in izjavami, kot je navedeno v predhodnih točkah »Upravičene osebe« in »Izpolnjevanje pogojev«.

Programsko upravljanje Karantene

Informacije o prostih terminih in možnostih najema

Andrej Borko, pomočnik direktorja
(02) 229 40 08
andrej.borko(at)nd-mb.si

 

 

 

Dvorana Union

Prešernova ulica 3, Maribor

Možnosti najema

Naslov naključnega dogodka

18.05.2015

Ogled galerije

Prijava na e-novice

 

Pokrovitelji

Komedija

Tvoj bodoči bivši mož

24. marec ob 20.00

Vid Valič bi se rad poročil.