Kulturni dnevnik 2016/2017
KROŽNI OBISK USTANOV, OGLED ZBIRK
Pošlji prijatelju

Kulturni dnevnik

četrtek, 12. 01. 2017, ob 10:00,
MKC Maribor, GT22, UKM, Pokrajinski arhiv Maribor, za red MODRI RED
četrtek, 19. 01. 2017, ob 11:00,
MKC Maribor, GT22, UKM, Pokrajinski arhiv Maribor, za red RDEČI RED
četrtek, 23. 03. 2017, ob 10:00,
MKC Maribor, GT22, UKM, Pokrajinski arhiv Maribor, za red MODRI RED
četrtek, 30. 03. 2017, ob 11:00,
MKC Maribor, GT22, UKM, Pokrajinski arhiv Maribor, za red RDEČI RED
četrtek, 13. 04. 2017, ob 10:00,
MKC Maribor, GT22, UKM, Pokrajinski arhiv Maribor, za red MODRI RED
četrtek, 20. 04. 2017, ob 11:00,
MKC Maribor, GT22, UKM, Pokrajinski arhiv Maribor, za red RDEČI RED
MKC Maribor
KULTURNI INKUBATOR/ VINYL FABRIKA: Risanje zvoka 
Kulturni inkubator bo predstavil svoj projekt VINYL FABRIKA. Na delavnici RISANJE ZVOKA bodo otroci spoznali način ustvarjanja vinilnih plošč, nekaj zvočnih eksperimentov in zapeli pesem ali celo kaj zaigrali. Njihova glasba se bo v živo zapisovala na gramofonsko ploščo, ki jo odnesli s seboj v šolo. Program vodi Željko Milovanovič.

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR  IN POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Cilj Univerzitetne knjižnice Maribor je biti mednarodno prepoznavna, nacionalno pomembna, regionalno angažirana, sodobna osrednja univerzitetna knjižnica, ki svoj razvoj usklajuje z razvojem pedagoških, znanstvenoraziskovalnih, umetniških in strokovnih področij Univerze v Mariboru ter je dejavnik v napredku širšega družbenega okolja, v katerem deluje. V Kulturnem dnevniku  sodeluje pri informacijskem opismenjevanju osnovnošolcev - Kako nastane knjiga. Program izvaja slovenski pesnik, pisatelj, dramatik in knjižničar UKM Borut Gombač v sodelovanju s knjigoveznico (Stenčas knjigoveznice). Učenci se seznanijo z avtorjevo idejo za nastanek pesmi/knjige, ki jo preko delavnice nadgradijo z informacijami o sodelujočih pri nastanku knjige (pisatelj, ilustrator, urednik, založnik, tiskar) v nadaljevanju učenci obiščejo Maistrovo knjižnico. https://www.ukm.um.si/maistrova-knjiznica in program nadaljujejo z obiskom Pokrajinskega arhiva. Program vodi Tina Šrot.

Učenci bodo spoznali tudi Zbirko gradiva prevratni dogodki na Slovenskem Štajerskem, ki jo je zasnoval Rudolf Maister. V želji, da napiše zgodovino prevratnih dogodkov je razposlal anketo vsem udeležencem le-teh. To gradivo, ki vsebuje odgovore na anketo, ki jih je prejel Maister, ter nekatere druge dokumente v zvezi s prevratnimi dogodki, hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Tukaj se nahajajo tudi Maistrovi lastni zapiski, pisma, spisi v zvezi z narodno obrambo, posebej zanimivi pa so plakati in letaki. Skupinam v nadaljevanju predstavimo dejavnost arhiva, posebno zanimive primerke arhivskega gradiva (stare razglednice, fotografije, pergamentne listine, urbarje in druge rokopisne knjige, gradbene načrte ipd.), aktualno razstavo, delo v čitalnici, arhivsko skladišče in knjigoveško delavnico. Program vodi Mojca Horvat.

GT22 (foto studio) 
Ogled Fotografskega Muzeja Modrinjak, izdelava fotogramov v temnici (Mišnica) in voden ogled GT22 s skupno fotografijo na terasi.
V digitalni dobi je klasična analogna fotografija vedno bolj postavljena na rob kreativnega ustvarjanja. V GT22 lahko z mentorsko pomočjo učenci spoznajo očarljivi svet analogne fotografije, v Mišnici, fotografski temnici, pa lahko svoja dela tudi razvijejo. Ogledajo si obsežne zbirke in pregled razvoja fotografije, Fotografskega muzeja Modrinjak, ki prav tako domuje v GT22. Skozi program nas bo vodil Matej Modrinjak Skozi program nas bo vodil Matej Modrinjak, izdelavo fotogramov pa bodo predstavili člani Mišnice.