Kulturni dnevnik 2017/2018
KULTURNI DNEVNIK - predstavitev projekta
Pošlji prijatelju
 O Kulturnem dnevniku


Projekt Kulturni dnevnik je nastal z namenom kulturne vzgoje osnovnošolcev. Povezuje vse vrste kulturnih produkcij, ki jih nudijo različne mariborske kulturne ustanove in organizacije v skupno in celostno abonmajsko obliko, združeno v programski knjižici, imenovani Kulturni dnevnik.

Skozi obiske različnih kulturnih ustanov, doživetja kulturnih dogodkov, srečanja in pogovora z izvajalci in umetniki učencem omogočamo, da bolje spoznajo poklice v kulturi, procese nastajanja predstav, delovanje in zgradbo kulturnih ustanov. Kulturni dnevnik prireja obiske in oglede različnih koncertov, gledaliških, lutkovnih, plesnih in filmskih predstav, obiske in poustvarjanja v galeriji, knjižnici, muzejih, arhivu idr. Ob vsakem dogodku zaokrožimo doživeto še v ustvarjalnih delavnicah, kjer se učenci tudi sami preizkusijo v vlogi ustvarjalca.
Po končanih dejavnostih svoje vtise in ocene beležijo v knjižice, Kulturne dnevnike. Ob koncu šolskega leta, ko učenci obiščejo vse dogodke svojega reda, izdelajo predvidene izdelke, izpolnijo svoje dnevnike in rešijo vse naloge, si prislužijo Kulturno značko in priznanje.

V šolskem letu 2017/18 se Kulturni dnevnik odvija že deseto leto in je za udeležence brezplačen projekt, s katerim skrbimo, da mesto v mladih stalno pridobiva potencialne oblikovalce in obiskovalce kulturnih vsebin za prihodnost ter sistemsko skrbimo za celovito kulturno izobraževanje mladih. Poskrbimo tudi za brezplačen prevoz učencev z mestnimi avtobusi in dodatno spremstvo šolskih skupin.

Kulturni dnevnik je izpostavljen tudi v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 kot primer dobre prakse pri doseganju ciljev Kulturno umetnostne vzgoje, kar je za projekt posebno priznanje. Skupaj se je v devetih letih izvajanja projekta vanj vključilo in kulturno udejstvovalo že kar 4474 mladih abonentov iz MOM. V devetih letih delovanja je v projektu sodelovalo 20 osnovnih šol iz Maribora.

Zaradi izredno pozitivnih odzivov s strani šol, velikega povpraševanja in koncepiranja novih vsebin, smo v pretekli sezoni razširili mrežo sodelovanja še z dodatnimi kulturnimi ustanovami ter v abonmaju razpisali dodatna mesta in jih takoj tudi zapolnili. Obstoječim Zelenemu, Rumenemu (3. r.), Oranžnemu, Vijoličastemu (4. r.), Modremu in Rdečemu redu (5. r.), smo letos dodali še dodatni Beli red, ki je namenjen učencem 3. razredov, saj je interes za udeležbo te starostne stopnje najvišji. Tako je za učence 3., 4. in 5. razredov iz mestne občine Maribor razpisanih sedem redov in zapolnjenih 1025 mest, vsak učenec pa v abonmaju obišče 7 dogodkov.

V šolskem letu 2017/18 v Kulturnem dnevniku sodeluje 13 osnovnih šol iz Mestne občine Maribor: OŠ Tabor 1, OŠ Malečnik, OŠ Kamnica, OŠ Staneta Lenardona Razvanje, OŠ Angela Besednjaka, OŠ Maksa Durjave, OŠ Bojana Ilicha, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Leona Štuklja, OŠ bratov Polančičev, Center za sluh in govor, OŠ borcev za severno mejo.

Kulturni dnevnik se odvija v sodelovanju s kar 18 različnimi mariborskimi kulturnimi zavodi in društvi. Programskim partnerji so Narodni dom Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Umetnostna galerija Maribor, CJKD Sinagoga, Lutkovno gledališče Maribor, Slovensko narodno gledališče, Pionirska knjižnica Rotovž, Univerzitetna Knjižnica Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Društvo za razvoj filmske kulture, MMC Kibla, Mestna knjigarna Mladinska knjiga, Mladinski kulturni center-MKC (Media Nox, Vinyl fabrika), GT22, Zavod MARS Maribor in Plesna izba Maribor.