Kulturni dnevnik 2013/14
KULTURNI DNEVNIK - PREDSTAVITEV
Pošlji prijatelju
Kulturni dnevnik je projekt, ki želi vzpodbuditi osnovnošolsko mladino k lastnemu ustvarjanju. Skozi brezplačne obiske kulturnih ustanov, doživetja kulturnih dogodkov, srečanja in pogovore z ustvarjalci in umetniki želimo učencem omogočiti, da bolje spoznajo poklice v kulturi, procese nastajanja predstav, delovanje in zgradbo kulturne ustanove. V ustvarjalnih delavnicah se sami poskusijo v vlogi ustvarjalca.
Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturna vzgoja, katere pomemben del in eden od temeljnih ciljev je vzgajanje kritičnega in občutljivega gledalca, poslušalca in morda bodočega so-ustvarjalca kulturnih dogodkov.
Program je namenjen učencem 2. in 5. razreda. Navezuje se na učne načrte za osnovno šolo pri različnih predmetih (glasbena vzgoja, likovna vzgoja, slovenščina, spoznavanje okolja, družba) in jih dopolnjuje. Vsebuje obisk osmih dogodkov in zaključno prireditev, ki se odvijajo enkrat mesečno. Za 2. razrede ob torkih, v dveh terminih (Zeleni red med 10. in 12. uro ter Rumeni red med 11. in 13. uro) ter za 5. razrede ob četrtkih, v dveh terminih (Modri red med 10. in 12. uro ter Rdeči red med 11. in 13. uro). Posamezni obisk traja do 120 minut.
Program Kulturnega dnevnika in zahtevnost ustvarjalnih delavnic sta prilagojena starosti otrok. 


Kulturne ustanove, vključene v program Kulturnega dnevnika

Abonenti Kulturnega dnevnika za Zeleni in Rumeni red (učenci 2. razredov) bodo obiskali in spoznali:
Narodni dom Maribor (glasba, ples), Pokrajinski muzej Maribor (kulturna dediščina), Umetnostno galerijo Maribor (likovna umetnost), Lutkovno gledališče Maribor (lutkovna umetnost), Pionirsko knjižnico Rotovž, Založbo Litera (literarna umetnost), Zavod Udarnik, Vetrinjski dvorec (filmska umetnost – animatečna dejavnost)

Abonenti Kulturnega dnevnika za Modri in Rdeči red (učenci 5. razredov) bodo obiskali in spoznali:
Narodni dom Maribor (glasba, ples), Muzej narodne osvoboditve Maribor (kulturna dediščina - novejša zgodovina), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (kulturna dediščina, restavratorstvo), Umetnostno galerijo Maribor (likovna umetnost), SNG Maribor (gledališka umetnost), Zavod Udarnik, Vetrinjski dvorec (filmska umetnost – animatečna dejavnost) 


Tematske ustvarjalne delavnice

Pomemben del programa so ustvarjalne delavnice, ki sledijo kulturnim dogodkom in se nanje tematsko navezujejo. V njih mladi skozi lastno ustvarjalnost in v praksi spoznajo, kako so različne veje kulture medsebojno prepletene.
Možnost aktivne udeležbe v likovnih, lutkovnih, etnoloških, tehničnih, plesnih, glasbenih in tudi kulinaričnih delavnicah pripomore k razvijanju njihovih lastnih sposobnosti in domišljije. S tem je kulturnemu dogodku dodana nova razsežnost, ki zagotavlja kreativni razvoj mladine in kulturno izobraževanje. Velik poudarek je na ekologiji. Kar največ poskušamo ustvarjati iz recikliranih in naravnih materialov. 


Knjižica Kulturni dnevnik in Kulturna značka

Z abonmajem prejme vsak udeleženec knjižico Kulturni dnevnik, v katero sproti beleži vtise iz posameznih dogodkov. Na zaključni prireditvi (3. 6. in 5. 6. 2014) vsem sodelujočim učencem podelimo priznanja za sodelovanje ter značko Kulturna sem/Kulturen sem.