Kulturni dnevnik 2013/14
Spoznavajmo glasbila: KLAVIR
Pošlji prijatelju

Kulturni dnevnik

torek, 15. 10. 2013, ob 10:00,
Dvorana Union, za red ZELENI RED, Cikel za mlade PIZZICATO
torek, 15. 10. 2013, ob 11:00,
Dvorana Union, za red Cikel za mlade PIZZICATO, RUMENI RED
četrtek, 7. 11. 2013, ob 10:00,
Dvorana Union, za red Cikel za mlade CRESCENDO, MODRI RED
četrtek, 7. 11. 2013, ob 11:00,
Dvorana Union, za red RDEČI RED, Cikel za mlade CRESCENDO

Katja Sinkovič, klavir


Spored: 
Fritz Kreisler / Sergej Rahmaninov: Ljubezensko trpljenje
Fritz Kreisler / Sergej Rahmaninov: Ljubezensko veselje
Robert Schumann / Franz Liszt: Ljubezenska pesem
Richard Wagner / Franz Liszt: Ljubezenska smrt (po temi iz opere Tristan in 
zolda
)
Franz Liszt: Madžarska rapsodija št. 2 
George Bizet / Vladimir Horowitz: Variacije na temo iz opere Carmen

Redkokatero glasbilo ima take izrazne možnosti kot klavir. S svojimi oseminosemdesetimi tipkami in tremi pedali daje pianistu možnost, da z vsakim prstom na roki zaigra svoj ton, vsakega z različno močjo in dolžino odzvena. In čeprav so za klavir slišali večinoma vsi, malokdo pozna klavikordvirginal in špinet, ki veljajo za predhodnike današnjega klavirja. Čembalo slišimo še danes, pianino in avtomatični klavir pa sta sploh dobro znana, saj se ju uporablja tudi v sodobni glasbi.
Zapleteni ustroj klavirja se je razvijal in nadgrajeval skozi stoletja. O tem, o skladbah in o najpomembnejših skladateljih bo tekla beseda na naši učni uri o klavirju. In o ljubezni. Vsekakor je to tema, ki je mladim blizu in bo pomagala pritegniti njihovo pozornost ter jo usmeriti k spoznavanju tega pomembnega glasbila.

Režiser in komentator predstave Rok Biček, je za film Razredni sovražnik nedavno prejel nagrado kritikov na beneškem filmskem festivalu ter prejel tudi Vesno za najboljši film.

Delavnica: ob koncertu smo pripravili likovno poustvarjalnico, v kateri bomo ustvarjalno raziskovali. Izdelovali bomo kolaž klavirske oktave.