sreda, 1. februar 2017

DUO LIMONIUM: SPOZNAVAJMO SKLADATELJE

sreda, 01.02. 2017 ob 10:00,
za red ORANŽNI RED, PIZZICATO

DUO LIMONIUM: SPOZNAVAJMO SKLADATELJE

sreda, 01.02. 2017 ob 11:00,
za red PIZZICATO, VIJOLIČNI RED