Glasba
Vsi koncertiOrkestrski cikelKomorni cikelMladinski cikelJazz v Narodnem domuKoncerti za izvenKoncerti v parku
Gledališče
Vse predstavePredstave za izvenAbonma Komedija in izvenProdukcije
Za mlade
Vse predstaveMladinski cikelOtroški abonma KekecKulturni dnevnikPredstave za šoleVilinsko mesto
Ostalo
Narodni dom MariborVetrinjski dvorDvorana Union
Festivali
Festival LentFestival MariborVilinsko mesto
Vstopnice
Informacije
VstopniceNoviceArhivNarodni dom MariborProstori

Karantena

Načrt Karantene (.pdf) 


Osnovni pogoji uporabe nezasedenih terminov

Upravičene osebe:
Za uporabo/souporabo javne kulturne infrastrukture lahko kandidirajo nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti s sedežem v MOM, kar prijavitelji dokazujejo s kopijo izpiska iz sodnega registra ali izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti. Gospodarske organizacije v tem razpisu niso upravičene osebe.

Izpolnjevanje pogojev:
Prijavitelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da prijavitelji oz. njihove kulturne skupine na področju kulturnih dejavnosti redno delujejo vsaj tri leta; ustrezna dokazila so letna poročila, objave, kritike ipd.; v primeru spornosti se upošteva mnenje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD),
- da je prijavitelj predložil ustrezni letni ali večletni kulturni program; v primeru spornosti, se upošteva mnenje JSKD,
- da je predloženi kulturni program ustrezen glede na namembnost prostorov,
- da nima zagotovljenih ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo svojega kulturnega programa; dokazilo je izjava prijavitelja,
- da predložen kulturni program ni pridobitno naravnan,
- da prijaviteljeva osnovna dejavnost ni pridobitna dejavnost (skladnost z Zakonom o društvih, Ur. l. RS, št. 61/06, 91/08, 102/08); dokazilo je izjava prijavitelja,
- da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM izpolnjeval skladno s pogodbenimi določbami; dokazilo je izjava prijavitelja, ki jo razpisovalec preveri pri MOM,
- da prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04); dokazilo je izjava prijavitelja.
Zahtevane pogoje prijavitelji izkažejo s priloženo dokumentacijo in izjavami, kot je navedeno v predhodnih točkah »Upravičene osebe« in »Izpolnjevanje pogojev«.

Programsko upravljanje Karantene

Naslov: Pobreška cesta 20, Maribor


Informacije o možnostih najema

Andrej Borko, pomočnik direktorja
(02) 229 40 08 ● andrej.borko(at)nd-mb.si


Zgodovina Karantene

Nekdanja cesarsko-kraljeva moška kaznilnica, ena najsodobnejših v tedanji Avstro-ogrski državi, je bila zgrajena med letoma 1884 in 1889. Relativno velika stavba (16.000 m2) z za tiste čase značilno zvezdasto zasnovo je bila postavljena na tedaj nepozidanem desnem bregu Drave, na območju med starim in železniškim mostom. 

Karantena je dobila ime po delu objekta, kjer je bila nekoč zaporniška bolnišnica. Iz osrednjega trakta je na južni strani izhajalo pet večjih in trije manjši štiri etažni trakti z zaporniškimi celicami. V stavbi je bilo prostora za 542 kaznjencev, katerih število je nihalo. 1889. je tam kazen prestajalo 99 obsojencev, leta 1921 pa največ - 661 obsojencev. Do začetka druge svetovne vojne je bilo v mariborski kaznilnici skupno 14.649 zapornikov, med njimi številni politični obsojenci.

Med zavezniškim bombardiranjem konec druge svetovne vojne je bila stavba delno porušena. Po vojni so jo delno rekonstruirali, delno pa podrli. Nato je stavba služila za skladišča in poslovne prostore, za muzejske namene pa je bila urejena celica, v kateri je bil zaprt Josip Broz - Tito.

Vsi trakti objekta s svojo neposredno okolico spadajo pod kulturno-varstveni režim varovanja kulturne dediščine.

Prijava na e-novice

Strinjam se z obdelavo podatkov za namene pošiljanja e-novic

 

Pokrovitelji